EmoSun Sun Life Vietnam

Một bản thể, đa dạng biến hoá. Lấy cảm hứng từ tình yêu với tiếng Việt, nhân vật EmoSun - Mặt trời yêu "dấu" ra đời với mong muốn mang lại những cảm xúc tích cực và sự lạc quan, yêu đời dành cho tất cả mọi người.

Category: Character Design
Scope of work: Character Concept, Illustration, 3D concept, Animation
Location: Vietnam
Published 2023

O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ thời có râu.

Lấy cảm hứng từ tình yêu với tiếng Việt, nhân vật EmoSun - Mặt trời yêu "dấu" ra đời với mong muốn mang lại những cảm xúc tích cực và sự lạc quan, yêu đời dành cho tất cả mọi người.

_____

Client: Sun Life Vietnam, Creative Studio: InSpace